Presentatie

Sinds haar stichting in 1876 behoort de firma LEBRUN, pionier van de koelnijverheid in België, tot de grote namen op gebied van Europese koeltechniek. De legendarische robuustheid van de LEBRUN compressoren – sommige toestellen dateren van vóór 1914 en zijn nog steeds in bedrijf! – zorgde ervoor dat de naam LEBRUN synoniem werd voor kwaliteit en doeltreffendheid.

Diezelfde doelstellingen zijn nog steeds de hoofdbekommernis van het huidige LEBRUN team, dat hernieuwd dynamisme koppelt aan respect voor traditie.

Als financieel onafhankelijke KMO slaagt de firma LEBRUN erin het professionalisme van een ervaren team te combineren met de soepelheid van een kleine organisatie.

LEBRUN spitst zich exclusief toe op koeling, en dan voornamelijk voor de industriële nijverheid, meer bepaald de farmaceutische industrie, de lucht- en ruimtevaart, het brouwerijwezen en de landbouw- & voedingssector.

Vanaf het ontwerp van een koelsysteem tot zijn installatie en onderhoud, beheerst en coördineert de firma LEBRUN de verschillende schakels van de koudeketen.

Starten met een goed ontwerp is van essentieel belang. Wil men een koelsysteem ontwerpen dat ten volle aan de noden en prioriteiten van de klanten voldoet, dan dient men dit eerst met hen te overleggen. Zo ontstaat een technische dialoog tussen de gebruiker van de koeling en de ingenieur gespecialiseerd in de koeltechnieken, die zal leiden tot maatwerk waarbij het juiste evenwicht tussen investeringskosten en gebruiksveiligheid wordt nagestreefd.

De geest van het studiebureau van LEBRUN kan als volgt samengevat worden: het streven naar het optimale via technische dialogen én maatwerk tegen de juiste prijs door assemblage van gestandaardiseerde modules.

De Selectie van de beste bestanddelen is een cruciale factor wanneer men kwaliteit beoogt. Een installatie van LEBRUN wordt gebouwd om de tand des tijds te trotseren en niet om amper een paar jaar de waarborgperiode te overleven.

Het studiebureau van LEBRUN is mee met de spitstechnologie van de koelnijverheid dankzij haar ervaren technici en jonge ingenieurs afkomstig uit de beste scholen.

Ammoniak wordt van oudsher gebruikt in de industrie en de laatste jaren is de belangstelling voor deze stof duidelijk toegenomen. Bovendien zal haar toepassingsgebied ook uitgebreid worden tot de sector van de airconditioning omwille van de technische en wettelijke onzekerheden gekoppeld aan het gebruik van freon.

Ook dit is één van LEBRUN’s sterke punten. Dankzij haar jarenlange specialisatie binnen de ammoniakindustrie, kan onze firma ammoniakgebaseerde koelsystemen ontwerpen en bouwen die met een minimale hoeveelheid ammoniak functioneren.

De firma LEBRUN ontwerpt, assembleert en installeert koude productiesystemen met oog voor de specifieke eigenschappen van elke toepassing. Zowel schroefcompressoren als zuigercompressoren kunnen als aandrijving gebruikt worden.

Een prefabricatie- en montageatelier, goed uitgeruste voertuigen, teams met pit en ervaring, goede werkmethodes en respect voor de regels van de kunst, een vooruitziende en parate leveringslogistiek zijn de ingrediënten waarmee LEBRUN kwaliteitswerk levert.

Maar niets lukt natuurlijk zonder motivatie, verantwoordelijkheidszin en een goede organisatie gebaseerd op samenhorigheid, teamgeest en een immer aanwezige streven naar vooruitgang.

Met haar regionale herstellers voorzien van uitgeruste voertuigen, kan de firma LEBRUN heel België bedienen en dit 24 uur op 24 dankzij haar wachtdienst, die u op ieder moment met raad en daad zal bijstaan.

Onze noodcompressoren zullen u zolang als nodig is uit de brand helpen en desgewenst kunnen wij ook uw installaties van op afstand bewaken.

Haar plaats als bevoorrechte gesprekspartner in de sector van de industriële koudevoorziening in België en Europa, heeft de firma LEBRUN vooral verworven dankzij de kwaliteit van haar installaties en haar vlotte dienstverlening. Waar anders wordt met zo'n flexibiliteit naar oplossingen gezocht die aangepast zijn aan elke individuele klant?