Lebrun : 130 jaar ervaring in één bedrijfstak: koudevoorziening!

1868: Bruno Lebrun, ingenieur

De firma LEBRUN heeft haar eeuwfeest al een tijdje achter de rug. Het atelier van Bruno Lebrun, die afstudeerde als ingenieur aan de Ecole des Mines in Bergen (vandaag Polytechnische Faculteit van Bergen), werd in 1868 in Nimy geïnstalleerd. Toen leefde de borinage hoofdzakelijk van mijnontginning. Bruno Lebrun leverde tal van machines aan de mijnen: dynamo’s, elektrische motoren, werflocomotieven… maar vooral stoommachines en compressoren. Ondergronds was perslucht de voornaamste drijfkracht, vóór de opkomst van elektrisch materieel dat niet volgens het explosieprincipe werkte.

1876: de eerste koelmachine

Nu 130 jaar geleden, in 1876 om precies te zijn, bouwde Bruno Lebrun zijn eerste koelmachine, of beter: zijn eerste compressor bestemd voor koudeproductie. Heel snel liepen de eerste bestellingen binnen. Na enkele jaren vond men geen land ter wereld meer waar de superioriteit van de Lebrun compressoren niet bekend was.

Oriëntatie engineering

In de jaren zeventig werd de richting van de engineering gekozen in alle domeinen van de koelnijverheid (koeltunnels, warmtepompen, gekoelde pakhuizen, warmtewisselaars met vinnen, schaatsbanen, akoestische verbrandingsovens, strijd tegen trilling, enz…) en dit dankzij een team ingenieurs en technici die om het even welke studie aankonden alsook de realisatie ervan.

In 1981, meer bepaald op 12 Januari, werd de N.V. Lebrun-Nimy gesticht, waarvan de administratieve zetel te Nimy was gevestigd. De activiteiten bleven gecentraliseerd rond dezelfde domeinen.

Na een paar mutaties in het aandeelhoudersbestand, werd Lebrun-Nimy N.V. in februari 1992 overgenomen door een private aandeelhoudersgroep actief binnen de firma KERMA N.V., die tot op heden 100 % van de Lebrun-Nimy N.V. aandelen bezit. De fabricatie op zich werd achterwege gelaten, zodat het bedrijf zich vandaag vooral bezighoudt met de aankoop van materiaal en montage in het atelier alsook met het ontwerp en de installatie van koelsystemen. De dienst naverkoop wordt uiteraard bemand door een team ervaren herstellers.