Geschiedenis

Met de hulp van haar Frans filiaal bestudeerde, ontwierp en leverde de firma LEBRUN haar eerste mobiele airco-eenheden aan AIRBUS aan het eind van de jaren zeventig.

Deze eerste vloedgolf aan leveringen was gekoppeld aan de opkomst en toenemende aanwezigheid van elektronische onderdelen in vliegtuigen. Toen indertijd de montageketens voor vliegtuigen van het type A.T.R. en A 300 bij de Europese vliegtuigbouwer werden opgestart, bleek snel dat de aircosystemen onmisbaar waren bij de handhaving van constante temperaturen in het elektronische ruim van de toestellen.

Aan het eind van de jaren negentig interesseerde de firma LEBRUN zich opnieuw voor mobiele airco-eenheden, ditmaal in het kader van een project voor SABCA. Meer bepaald werd er overwogen om de afkoeling van F16 cockpits te bestuderen tijdens proeven door de onderhoudsdienst in de werkplaatsen van Gosselies. Het project werd uiteindelijk nooit uitgevoerd, maar tijdens dezelfde periode bereikten de eenheden die twintig jaar eerder aan AIRBUS geleverd waren het einde van hun levenscyclus. LEBRUN werd dus door de vliegtuigbouwer gecontacteerd om het gamma te vernieuwen en tegelijkertijd uit te breiden, zodat ook de productielijnen voor de A 340 toestellen meteen hiermee uitgerust konden worden.

In samenwerking met AIRBUS bouwden we in deze nieuwe airco-eenheden alle vaardigheden in die we hadden verworven tijdens onze jarenlange activiteit in de sector van de koudevoorziening. De studie van dit nieuwe project steunde op :

  • Een studie van de noden en mechanismen m.b.t. koeling,
  • Een elektrische studie die rekening hield met de introductie van een gecentraliseerde bediening,
  • Een luchtbehandelingsstudie, die rechtstreeks voortkwam uit onze projecten rond airconditioning,
  • Een mechanische studie omtrent de bouw van het chassis,
  • Een geluidsstudie die we tevens intern hadden uitgevoerd.

In de periode tussen de afwerking van het nieuwe prototype in Mei 2000 en de commercialisering van het huidige gamma, vonden veel technische ontwikkelingen plaats, wat leidde tot belangrijke verbeteringen (vooral op het vlak van efficiëntie en gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid).

Vanuit technisch oogpunt evolueerden de koelings- en elektronische gedeelten het meest. De indeling van de verschillende componenten werd onder andere zodanig gewijzigd, dat met de noden van onderhoudstechnici en gebruikers rekening gehouden kon worden. Ook de fabricatiemethodes werden geoptimaliseerd om de kosten te drukken en een competitief product op de markt te kunnen brengen.

In opvolging van deze verbeteringen en de dialogen die met de verschillende gebruikers werd gevoerd, zijn wij vandaag in staat mobiele airco-eenheden aan te bieden die aan alle eisen van onze klanten voldoen op gebied van luchttemperatuur, aandrijfdruk, filtratiegehalte, compactheid, betrouwbaarheid, geluidshinder (essentiële factor in luchthavens).

Ook integreren wij onze oplossingen in bredere communicatiesystemen of gecentraliseerde systemen van technisch beheer.